Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemrummet - Lynge Skole

Et pædagogisk tiltag for eleverne på Lynge Skole med fokus på undervisning, trivsel og inklusion.

På Lynge Skole har vi et tilbud til de børn, der måtte have behov for et anderledes skoletilbud, i en kortere eller længere periode. Vi kalder det for Mellemrummet. 

Mellemrummet er et inklusions- og trivselstiltag, der skal understøtte skolens målsætning om, at alle børn skal føle sig inkluderet i fællesskabet på Lynge Skole.  

Mellemrummet skal tilgodese alle børnene på Lynge Skole, med de individuelle ressourcer, behov og udfordringer de har. Tilbuddet er baseret på en anerkendende og styrkebaseret tilgang til det enkelte barn og er ikke rettet mod en bestemt gruppe af børn. Tilbuddet er for alle elever, der måtte have et behov for hjælp, støtte eller blot et pusterum i en svær periode.

Mellemrummet varetages af pædagogiske medarbejdere, dvs. lærere, SFO-medarbejdere og klubmedarbejdere. Det foregår i tæt samarbejde med klassens lærere, forældre og ledelse.

Mellemrummet befinder sig rent fysisk i lokale 45 i indskolingshuset og er bemandet af 1 lærer og 1 pædagog i tidsrummet 8.00-13.30 hver dag. Medarbejderne i Mellemrummet har forskellige pædagogiske baggrunde og superviseres og sparrer med medarbejdere, som har specialiseret viden inden for forskellige områder fx AKT (Adfærd, kontakt, trivsel) og inklusion, specialpædagogik og eller psykolog/socialrådgiver.

Mellemrummets personale står til rådighed for alle skolens elever og skal som udgangspunkt klare alt fra fx at tage en enkelt snak med et barn, der er blevet urolig i klassen, hjælpe én eller flere elever eller varetage dele af eller hele undervisningen i Mellemrummets lokale.  

Kendetegnende ved Mellemrummets tiltag er, at det tilpasses den enkelte elev, og at hjælpen til eleven som udgangspunkt kun skal være i en kortere periode, - nemlig - i et mellemrum i barnets skolegang.

Mellemrummet har som udgangspunkt 4 funktioner:

  • Elever kan ønske at komme i Mellemrummet, fordi de har brug for voksenkontakt/hjælp
  • Elever kan have faste skemalagte pauser i Mellemrummet
  • Elever kan få dele af deres undervisning i Mellemrummet i en kortere periode
  • Endelig har Mellemrummet også en akutfunktion over for elever, der er i konflikt, eller som har brug for et fristed, hvis man ex har haft en dårlig morgen eller på anden måde trænger til at tale med en voksen.

Visionen er at håndtere inklusion på skolen på en systematisk og professionel måde. Målet er at yde en hurtig og målrettet indsats over for elever, som af den ene eller anden grund har brug for en hjælpende hånd eller ikke trives.