Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Idræts SFO

SFO´en på Lynge Skole er certificeret i pædagogisk idræt.

SFO´en har dermed valgt en særlig pædagogisk tilgang til børns læring, udvikling og trivsel. Pædagogisk idræt er først og fremmest et løft i pædagogikken, før det er et løft i idrætten. Som idræts SFO bruger man idræt, leg og bevægelse som løftestang ift. de pædagogiske mål og intentioner. Det betyder endvidere, at SFO´ens regler, rutiner, traditioner og daglige rytme bærer præg af, at børns kroppe og sanser skal stimuleres alsidigt. Pædagogisk idræt kan derfor beskrives som en samværsform på værdi-, teori- og handleplan.

Vi stræber efter bevægelsesglæde hos alle børn. Alle børn er forskellige og derfor interesserer og motiveres de også af forskellige ting. Og alle børn bruger deres kroppe på forskellige måder i leg. Langt det meste af børns leg involverer bevægelse på den ene eller anden måde, og jo bedre barnet er til at bruge sin krop, jo sjovere lege kan det lege. Endvidere har man god evidens for, at børn, der får gode bevægelsesvaner i barndommen, også er fysisk aktive som voksne. Fysisk aktivitet har særlig stor indvirkning på alle menneskers generelle trivsel.

Samfundsmæssigt står vi med et stor udfordring, hvor man kan se, at flere og flere børn ikke lever op til anbefalingerne om fysisk aktivitet. Det kan vi som Idræts SFO gøre noget ved, ved at tilbyde vores børn en aktiv, sjov og udfordrende hverdag, hvor både børn og voksne er aktive sammen. Det bærer SFO´ens dagligdag præg af og således finder man en lang række forskellige aktiviteter, der indholdsmæssigt spænder meget bredt.

Vi har altid 2-3 voksenigangsatte aktiviteter og en række selvorganiserede af børnene. Som idræts SFO tilbydes der fortsat en bred variation af aktiviteter som f.eks. hobby/kreaværksted, træværksted, tegnestue m.m. Fælles for hele institutionen er, at alle medarbejdere arbejder ud fra samme værdigrundlag og en fælles forståelse af, at barnet er sin krop.

Vi bestræber os dagligt på at gøre SFO´en til et dejligt og rart sted at være - for både børn og voksne, hvor krop, sanser og fællesskab er bærende elementer.